2020-12-30
CZYTANIE JEST COOL!
CZYTANIE JEST COOL!

Regulamin konkursu plastycznego

 na plakat promujący bibliotekę lub czytelnictwo

 

Organizator konkursu: Justyna Majewska i Dorota Kośkiewicz

 

Cele konkursu:

 -   rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych i kreatywności,

 -   rozbudzenie wrażliwości estetycznej młodzieży,

 -   rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,

 -   pobudzenie i kształtowanie wyobraźni uczniów.

Zasady uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych.
 2. Jeżeli będzie nadesłanych dużo prac, to zostaną utworzone 2 kategorie wiekowe: klasy IV-VI oraz VII-VIII.
 3. Termin składania prac upływa 6 stycznia 2021 r.; termin ogłoszenia wyników konkursu 7 stycznia 2021 r. Wyniki będą ogłoszone na stronie szkoły.
 4. Prace (zdjęcia plakatu) należy złożyć przy użyciu aplikacji TimesZdjęcia (jedno zdjęcie całego plakatu i parę zdjęć wybranych elementów plakatu) dobrej rozdzielczości należy przesłać przez wiadomość czat do Doroty Kośkiewicz lub Justyny Majewskiej.
 5. Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu w formacie A3 promującego bibliotekę lub czytelnictwo.
 6. Każdy plakat powinien zawierać wymyślone przez siebie hasło promujące czytelnictwo
 7. Plakat powinien być wykonany samodzielnie.
 8.   Plakat może być wykonany dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane). Mogą być użyte dowolne materiały.
 9. Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę.
 10. Na odwrocie plakatu powinna znajdować się informacja o twórcy: imię i nazwisko, szkoła i klasa.
 11. Dostarczenie pracy  jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do pracy konkursowej na Organizatora, zgodą na jej publiczne udostępnianie(na tronie internetowej szkoły i tablicach ściennych) oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych Organizatora
 12. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, pomysłowość,estetyka wykonania, samodzielność wykonania.
 13. Oceny prac dokonuje jury powołane przez organizatora.
 14. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe.
 15. Za prace uczniowie mogą otrzymać dodatkową ocenę z języka polskiego (będą mogli zdecydować, czy otrzymana ocena za pracę ma być wpisana czy nie).
 16. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.