2022-03-21
ZAPISY DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
ZAPISY DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 Szanowni Rodzice  rozpoczynamy zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2022/2023.

W pierwszej kolejności do świetlicy szkolnej będą przyjmowane dzieci z klas I-III, obojga rodziców pracujących lub pracujących i samotnie wychowujących dzieci. Pozostałe dzieci mogą zostać przyjęte w miarę wolnych miejsc za zgodą dyrektora szkoły. W celu zapisania dziecka do świetlicy na rok szkolny 2022/2023, prosimy o pobranie, wypełnienie i podpisanie „ Karty zapisu dziecka do świetlicy”. Znajduje się ona  w zakładce „ Dla rodziców” – Druki – pozycja 3. Wypełnioną kartę proszę dostarczyć do sekretariatu szkoły do 31 marca 2022r.

Proszę o czytelne i dokładne wypełnienie karty.