„Wszelka sztuka powinna stać się nauką, wszelka nauka sztuką”.

Trudno nie zgodzić się ze słowami poety, krytyka literackiego, językoznawcy i filozofa Fryderyka Schlegela, podkreślając fakt, że sztuka jest nie tylko wyrazem emocji i poglądów, ale również znakomitym i dostępnym narzędziem do wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży, stymulowania rozwoju poznawczego i kształtowania osobowości. Wychowanie przez sztukę ma ogromne znaczenie w życiu człowieka. Wpływa pozytywnie na relacje zachodzące między jednostką a innymi ludźmi. Uwrażliwia na piękno, kształtuje uczucia, empatię

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość obcowania ze sztuką poprzez udział w zajęciach teatralnych, muzycznych, plastycznych, tanecznych, literackich.

 

 Drodzy Uczniowie !

Tu jest miejsce dla Was i dla Waszej twórczości.


Każdy, kto marzy o tym, żeby zostać sławnym pisarzem, zadaje sobie jedno pytanie: jak tego dokonać? Otóż, odpowiedź jest bardzo prosta - przede wszystkim czytać i czerpać wzorce z innych. Dopiero później można pomyśleć o własnej twórczości. Specjalnie dla miłośników literatury na stronie internetowej naszej szkoły został uruchomiony „Kącik literacki”. Teraz macie okazję szerzej zaprezentować swój talent, skorzystajcie z tej możliwości. Jeśli lubicie pisać opowiadania, bajki, wiersze, interesujecie się poezją, nie piszcie „do szuflady”. Podzielcie się swoją twórczością, zaprezentujcie swój talent koleżankom  i kolegom.

ROK SZKOLNY 2021/2022

POEZJA: 

PROZA:  Rejs Unicusem, Niebezpieczna podróż, Król Patryk z piernika i Jego wakacyjna przygoda, Wyprawa na zamek bratysławski, Wakacje, Warszawska przygoda


ROK SZKOLNY 2020/2021

POEZJA: z powodu wybuchu pandemii COVID - 19  brak prac literackich

PROZA:  z powodu wybuchu pandemii COVID - 19  brak prac literackich

 

ROK SZKOLNY 2019/2020  

POEZJA: cześć 2 

PROZA:  część 1część 2

 

ROK SZKOLNY 2018/2019 

POEZJA: część 1, część 2

PROZA:  część 1
PROZA:  część 2 
PROZA:  część 3 

 

ROK SZKOLNY 2017/2018 

POEZJA 

PROZA

PROZA:  część 3

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

POEZJA:  część Iczęść II

 

PROZA: część Iczęść II

ROK SZKOLNY 2015/2016

POEZJA

PROZA