ROK SZKOLNY 2019/2020

 

HARMONOGRAM REKOLEKCJI

 

 

 

Dyrekcja Szkoły w porozumieniu z ks. proboszczem  Krzysztofem Prokopem informuje, iż w dniach 02.03.04-12.2019r. odbędą się rekolekcje parafialne. Nauki rekolekcyjne dla uczniów naszej szkoły odbywać się będą w Kościele p/w St. Kostki w Niskowej.

 

Poniedziałek 02.12

O godzinie 9.30 – klasy I-V  

O godzinie 11.00 – klasy VI-VIII 

 

Wtorek 03.12

O godzinie 9.30 – klasy I-VIII - nabożeństwo pokutne / dzień spowiedzi

O godzinie 10.30 – klasy I-VIII 

 

Środa 04.12 

O godzinie 9.30 – klasy I-V - zakończenie rekolekcji

O godzinie 11.00 – klasy VI-VIII - zakończenie rekolekcji

Przemarz do Kościoła i do szkoły w II grupach pod opieką nauczycieli. 

 

Informuję, że świetlica w tych dniach działa jak w każdy poniedziałek, wtorek czy środę.  Wyznaczeni nauczyciele zabierają dzieci ze świetlicy na 0,5 godziny przed nabożeństwem w Kościele, po naukach zwartą grupą wracają do szkoły.
 UWAGA KONKURS !!!!

II Szkolnego Konkursu Kaligraficznego

"Kaligraf" 2019

Organizator: mgr Justyna Majewska, mgr Dorota Kośkiewicz 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej.

Cele konkursu:

Regulamin

 

 Znalezione obrazy dla zapytania: kaligrafia

 


 Informacja dla uczniów klasy VIII

              
       

Komunikat o przyborach

Komunikat o dostosowaniach

Harmonogram

Znalezione obrazy dla zapytania oke kraków


Terminy klasyfikacji śród i końcoworocznej w roku szkolnym 2019/2020

 

Terminy klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2019/2020

 

Terminy klasyfikacji końcoworocznej w roku szkolnym 2019/2020

 

 

 

HARMONOGRAM REKOLEKCJI

 

Dyrekcja Szkoły w porozumieniu z ks. dziekanem Krzysztofem Prokopem informuje, iż w dniach 22.10-24.10 odbędą się rekolekcje parafialne. Nauki rekolekcyjne dla uczniów naszej szkoły odbywać się będą w Kościele p/w St. Kostki w Niskowej.

Poniedziałek 22.10

O godzinie 9.30 – klasy I-V 

O godzinie 11.00 – klasy VI-VIII i III g

Wtorek 23.10

O godzinie 9.30 – klasy I-V 

O godzinie 11.00 – klasy VI-VIII i III g

Środa 24.10

O godzinie 10.00 – klasy I-VIII i III g zakończenie rekolekcji

Informuję, że świetlica w tych dniach działa jak w każdy poniedziałek, wtorek czy środę.  Wyznaczeni nauczyciele zabierają dzieci ze świetlicy na 0,5 godziny przed nabożeństwem w Kościele, po naukach zwartą grupą wracają do szkoły.Terminy klasyfikacji śród i końcoworocznej w roku szkolnym 2018/2019

 

Terminy klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2018/2019

 

Terminy klasyfikacji końcoworocznej w roku szkolnym 2018/2019
Nabór na zajęcia z tenisa ziemnego

W dniu 16.04.2018 ruszyła rekrutacja do kolejnego już projektu „Organizacja zajęć prozdrowotnych dla dzieci i młodzieży z obszaru LGD Korona Sądecka”   Dla kogo? Wsparciem objetych zostanie: – 45 dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat zamieszkujących na obszarze LGD Korona Sądecka tj. Gmina Chełmiec, Gmina Grybów, Gmina Kamionka Wielka, Miasto Grybów – 45 osób dorosłych (rodzice, opiekunowie prawni, dziadkowie)

Są wolne miejsca....

więcej informacji tu....  http://fundacjanowagalicja.pl/


zobacz !!


Program Tenisowe Asy
Plan Rekolekcji Wielkopostnych 2018

Dyrekcja SP w Biczycach Dolnych w porozumieniu z Proboszczem parafii p.w. Św. Stanisława Kostki w Niskowej informuje, że w dniach 15-16.03.2018 zorganizowane będą Rekolekcje Wielkopostne.

 Znalezione obrazy dla zapytania rekolekcje wielkopostne 2018

15.03.

Godzina 8.30 – klasy VI-VII SP oraz klasy Gimnazjum II-III

Godzina 10.30 – klasy I-V SP

16.03.

Godzina 8.30 – klasy VI-VII SP oraz klasy Gimnazjum II-III

Godzina 10.30 – klasy I-V SP

Świetlica działa jak w każdy czwartek i piątek

 

 


ROK SZKOLNY 2017/2018

              
       

Terminy klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2017/2018

I okres:      4 września 2017 r. – 9 luty 2018 r.

Informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i nagannej ocenie z zachowania w I okresie – do 9 stycznia 2018 r.

Informacja o ocenach śródrocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ocenie z zachowania - do 26 stycznia 2018 r.

Konferencja klasyfikacyjna śródroczna – 2 lutego 2018 r.

 

Terminy klasyfikacji końcoworocznej w roku szkolnym 2017/2018

II okres:    26 luty  2018 r. – 22 czerwca 2018 r.

Informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i nagannej ocenia z zachowania w II okresie - do 15 maja 2018 r.

Informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz  przewidywanej ocenie z zachowania – do 8 czerwca 2018 r.

Konferencja klasyfikacyjna końcoworoczna -   15 czerwca 2018 r.

 

 

 

 

REKOLEKCJE 2017

Znalezione obrazy dla zapytania rekolekcje szkolne 2017

 

Plan na Rekolekcje Wielkopostne.

Dyrekcja Zespołu Szkół w Biczycach Dolnych wraz z Proboszczem parafii  p.w. Św. St. Kostki w Niskowej informuje, iż w dniach 27,28,29 marca 2017 odbędą się rekolekcje parafialne dla uczniów naszej szkoły.

Harmonogram  SP

Poniedziałek 27.03

Świetlica jak w każdy poniedziałek, uczniowie pod opieką nauczycieli o godz. 9,00 przechodzą do Kościoła.   

9.30 Nauka rekolekcyjna. 

Po zakończeniu nauki uczniowie przechodzą do budynku szkoły pod opieką nauczycieli na lekcje, w tym dniu zajęcia mają tylko klasy IV-VI, (uczniowie przynoszą podręczniki i zeszyty od 4 lekcji).

Wtorek  28.03

Świetlica jak w każdy wtorek, uczniowie pod opieką nauczycieli o 9,00 przechodzą do Kościoła. 

9.30 Nauka rekolekcyjna, spowiedź,  Msza Św.

Po zakończeniu uczniowie udają się do domu, albo na świetlicę.

Środa 29.03

Świetlica jak w każdą środę, uczniowie pod opieką nauczycieli o 9,00 przechodzą do Kościoła. 

9.30 Nauka rekolekcyjna.

Po zakończeniu nauki uczniowie przechodzą do budynku szkoły pod opieką nauczycieli na lekcje (uczniowie przynoszą podręczniki i zeszyty od 4 lekcji).

Uczniowie szkoły, którzy korzystają ze świetlicy szkolnej, zbierają się odpowiednio wcześniej, aby dojść pod opieką nauczycieli na spotkanie w kościele. Wymarsz do kościoła dla chętnych uczniów szkoły podstawowej najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem nabożeństwa.

 

Harmonogram Gimnazjum

Poniedziałek 27.03

8.00 zajęcia dydaktyczne dla gimnazjum 3 lekcje - informacja jakie lekcje u wychowawców.

Po zajęciach pod opieką nauczycieli uczniowie przechodzą do Kościoła. 

11.00 Nauka rekolekcyjna. 

Po zakończeniu nauki uczniowie udają się do domu.

Wtorek  28.03

Uczniowie pod opieką rodziców przychodzą do kościoła na 9.30.

9.30 Nauka rekolekcyjna, spowiedź,  Msza Św.

Po zakończeniu uczniowie udają się do domu.

Środa 29.03

8.00 zajęcia dydaktyczne dla gimnazjum 3 lekcje- informacja jakie lekcje u wychowawców.

Po zajęciach pod opieką nauczycieli uczniowie przechodzą do Kościoła.

11.00 Nauka rekolekcyjna.

Po zakończeniu nauki uczniowie udają się do domu.

 

 ROK SZKOLNY 2016/2017

UWAGA KONKURS

TERMIN marzec - maj 2017


Terminy klasyfikacji śród i końcoworocznej w roku szkolnym 2016/2017


Terminy klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2016/2017

 

Terminy klasyfikacji końcoworocznej w roku szkolnym 2016/2017


ROK SZKOLNY 2016/2017

Znalezione obrazy dla zapytania egzamin gimnazjalny gify

komunikat o przyborach

komunikat o dostosowaniach 

informacje o organizacji egzaminu

terminy egzaminu
ROK SZKOLNY 2015 2016

 

INFORMACJA

11.01.2016 r.

Informuję, iż z dniem 1.02.2016 roku obowiązuje zarządzenie nr 9/2015/2016 dyrektora szkoły dotyczące korzystania z urządzeń elektronicznych w tym telefonów na terenie placówki. Wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z tym zarządzeniem do 15.01.2016r.

 

 

 

INFORMACJA

16.11.2015

Dyrekcja Zespoł Szkół ogłasza konkurs poetycki "Dzieci i zima" szczegóły w zakładce Konkursy.

 

Znalezione obrazy dla zapytania młody poeta

 

 

INFORMACJA

10.11.2015

Szkolna Biblioteka ogłasza konkurs czytelniczy. Szczegóły w zakładce Konkursy.

Znalezione obrazy dla zapytania bibliotekaTerminy klasyfikacji śród i końcoworocznej w roku szkolnym 2015/16


Terminy klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym 2015/16

 

Terminy klasyfikacji końcoworocznej w roku szkolnym 2015/16

 

 

Na podstawie § 33 ust. 1, 2 i 3, § 47 ust. 3, § 49 ust. 1, § 61 ust. 2, § 102 ust. 4, § 103 ust. 1, § 113 ust. 1 i 2 i § 146 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU Nr 83, poz. 562, ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, uwzględniając przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU Nr 46, poz. 432, ze zm.), ustalam terminy sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku

 

1. Termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia –

5 kwietnia 2016 r. (wtorek)

  1.  część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00
  2.  część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45

1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia:

a) część humanistyczna – 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek)

 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2016 r. (wtorek)

 z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

 z zakresu matematyki – godz. 11:00

c) język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2016 r. (środa)

 na poziomie podstawowym – godz. 9:00

 na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

 

 

ROK SZKOLNY 2014 2015


INFORMACJA

20.05.2015

Informujemy, iż w dniach 24-25 czerwca 2015 r. jest możliwość na terenie szkoły w wyznaczonym miejscu wymiany podręczników używanych. Kiermasz używanych podręczników ma na celu sprzedaż ewentualnie wymianę książek używanych pomiędzy uczniami naszej szkoły w atrakcyjnych cenach. Regulamin kiermaszu w bibliotece szkolnej ewentualnie do pobrania tu.


TERMINY SPRAWDZIANU

1. Termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia – 1 kwietnia 2015 r. (środa)

 

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia:

a) część humanistyczna – 21 kwietnia 2015 r. (wtorek) 


b) część matematyczno-przyrodnicza – 22 kwietnia 2015 r. (środa)


c) język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2015 r. (czwartek)
koła zainteresowań 2014/2015


koło plastyczne I co 2 środa 12.40-13.30 P.Majewska
                 II-III co 2 środa 12.40-13.30 P.Majewska

koło plastyczne IV-VI poniedziałek 14.15-15.00 P.Rogowska

koło plastyczne Open wtorek 15.00-16.30 P.Majewski

koło muzyczne I-III środa 14.00-16.00 P.Goryca

koło sportowe I-III piątek 13.00-14.00 P.Mituś

koło j.esperanto IV-VI piątek 14.15-15.00 P.Kieres

koło baletowe 0-I piątek 11.45-12.30 P.Kotlarz
koło baletowe II-IV piątek 07.00-07.45 P.Kotlarz

koło poetyckie Open 1 wtorek miesiąca 16.30-18.00 P.Babiarz

koło teatralne IV-III co 2 poniedziałek 15.15-16.30 P.Kośkiewicz

koło dziennikarskie I-III co 2 poniedziałek 15.15-16.30 P.Kośkiewicz

koło gitarowe I-III czwartek 07.00-08.00 P.Kotlarz
                   IV-VI poniedziałek 07.00-08.00 P.Kotlarz

koło teatralne Open piątek 18.00-19.30 P.Michalak